Privacybeleid

Bouwbemiddeling de Spriet gevestigd en kantoorhoudende te Burgum (9251LT) aan de Noordermeer 31, hierna te noemen “Bouwbemiddeling de Spriet” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Bouwbemiddeling de Spriet verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Bouwbemiddeling de Spriet u over de manier waarop Bouwbemiddeling de Spriet uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Bouwbemiddeling de Spriet worden aangeboden op https://www.bouwbemiddelingdespriet.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Bouwbemiddeling de Spriet deze gegevens net zoals die van andere klanten van Bouwbemiddeling de Spriet.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Bouwbemiddeling de Spriet geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Bouwbemiddeling de Spriet voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Bouwbemiddeling de Spriet een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Bouwbemiddeling de Spriet op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Bouwbemiddeling de Spriet maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Bouwbemiddeling de Spriet ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@bouwbemiddelingdespriet.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Bouwbemiddeling de Spriet tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://www.bouwbemiddelingdespriet.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

2. Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers de website heeft. Om ervoor te zorgen dat het geen persoonlijke gegevens verwerkt is er het volgende gedaan:

  1. Een verwerkersovereenkomst getekend met Google.
  2. Het IP-adres is geanonimiseerd.
  3. Gegevens worden niet met Google gedeeld.
  4. Gegevens voor advertentiedoeleinden worden niet met Google gedeeld.
  5. De User ID is uitgeschakeld zodat het gedrag per gebruiker op verschillende apparaten nietkan worden gevolgd.
  6. De bezoeker wordt middel deze privacyverklaring geïnformeerd.
  7. De bewaarperiode van de gegevens van Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Bouwbemiddeling de Spriet

1. Bouwbemiddeling de Spriet heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Bouwbemiddeling de Spriet verwerkt ten behoeve van https://www.bouwbemiddelingdespriet.nl. Bouwbemiddeling de Spriet accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Bouwbemiddeling de Spriet bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://www.bouwbemiddelingdespriet.nl, tenzij Bouwbemiddeling de Spriet op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Bouwbemiddeling de Spriet behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://www.bouwbemiddelingdespriet.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://www.bouwbemiddelingdespriet.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://www.bouwbemiddelingdespriet.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 30-05-2018.